Persbericht Ondernemers Programma 2019

Persbericht Franeker Courant, 15 mei 2019

Waadhoeke helpt starters op weg

FRANEKER – Met een reeks informatiebijeenkomsten faciliteert de gemeente Waadhoeke startende ondernemers om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de start van hun bedrijf.

Begin mei was in het stadhuis van Franeker de aftrap van dit Ondernemers Programma. Zo’n dertig startende ondernemers maken gebruik van de kosteloze cursus die wordt verzorgd door Vizier Friesland.

In voormalige gemeente Franekeradeel werd het Ondernemers Programma al verzorgd. Uit reacties van deelnemers blijkt dat vooral de persoonlijke aandacht en begeleiding het goed doen. Daarnaast is er het contact dat ontstaat met andere mensen met een eigen onderneming. Dit werkt vaak stimulerend en draagt bij aan het netwerk.

,,We vinden het belangrijk de ondernemers te steunen in onze gemeente. Soms beginnen mensen een bedrijf en geven ze het op omdat ze verzanden in wat ze allemaal moeten doen. Wij kunnen ze een goede basis geven, wegwijs maken en een helpende hand bieden. Een beter begin levert meer kans op succes voor de ondernemer en daar wil Waadhoeke graag aan meehelpen”, aldus Baukje Postma, accountmanager Economische Zaken.

,,Meer bedrijvigheid en meer ondernemers dragen bij aan het economische klimaat in de gemeente. Bedrijven trekken elkaar ook vaak aan. Mede door het Ondernemers Programma willen we een gezonde omgeving voor ondernemers bevorderen.”

Het programma bestaat uit tien informatiebijeenkomsten waarin alle aspecten van het ondernemerschap aan de orde komen. Zo gaat het over onderwerpen als Belastingen, Administratie, Marketing, Sociale Media, Verzekeringen en Financiering. Aanvullend op deze bijeenkomsten kunnen deelnemers individueel worden begeleid, afhankelijk van de behoefte van de deelnemer.

Vizier Friesland gastspreker bij Walk & Talk