Nieuws

Persbericht Ondernemers Programma 2019

Persbericht Ondernemers Programma 2019
Persbericht Franeker Courant, 15 mei 2019 Waadhoeke helpt starters op weg FRANEKER - Met een reeks informatiebijeenkomsten faciliteert de gemeente Waadhoeke startende ondernemers om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de start van hun bedrijf. Begin mei was in het stadhuis van Franeker de aftrap van dit Ondernemers Programma. Zo’n dertig startende ondernemers maken gebruik van de kosteloze cursus die wordt verzorgd door Vizier Friesland. In voormalige gemeente Franekeradeel werd het Ondernemers Programma al verzorgd. Uit reacties van deelnemers blijkt dat vooral de persoonlijke a...
Read More

Vizier Friesland gastspreker bij Walk & Talk

Vizier Friesland gastspreker bij Walk & Talk
Walk & Talk is een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Met deze bijeenkomst geeft de Bibliotheek werkzoekenden die op zoek zijn naar inspiratie voor een vervolg van hun loopbaan, een kans om op een hele laagdrempelige manier elkaar te ontmoeten, te netwerken en kennis en ervaringen te delen. Tijdens elke Walk & Talk krijgen deelnemers praktische tips over bijvoorbeeld het maken van een goed CV, solliciteren en netwerken. Vizier Friesland heeft in november 2 inspirerende gastpresentaties over Zelfstandig Ondernemen verzorgd in de bibliotheken Harlingen en Dokkum.
Read More

KoploperKans Duurzame Dorpshuizen

KoploperKans Duurzame Dorpshuizen
Vizier Friesland is uitvoerend betrokken bij het project "KoploperKans Duurzame Dorpshuizen". Dorpshuizen en wijkgebouwen in de regio Zuidwest Fryslân klaarmaken voor de toekomst. Dat is het belangrijkste doel van de pilot ‘Doarpshuzen mei in Duorsume Takomst’. Dit project is opgezet door Doarpswurk in nauwe samenwerking met Streekwurk Zuidwest Fryslân, het samenwerkingsverband van de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân. In dit project worden dorpshuizen de mogelijkheid geboden professioneel advies in te winnen over het energieverbruik e...
Read More